צוברים 5% לקנייה הבאה בנקודות לחברי מועדון נקודות = כסף

צוברים 5% לקנייה הבאה בנקודות לחברי מועדון נקודות = כסף

ברוכים הבאים לתקנון אתר ‘תנו לחיות לאכול’

האתר הינו חנות וירטואלית לממכר מזון וציוד לבע”ח השימוש והקניה ב- ‘תנו לחיות לאכול’  כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא תקנון זה בקפידה. שכן השימוש ב- ‘תנו לחיות לאכול’  מותנה בהסכמתך לתנאים הקבועים בו כלשונם. כל המבצע פעולת רכישה באתר ‘תנו לחיות לאכול’  מצהיר בעצם ביצוע הרכישה – כי היינו מודע לתקנון באתר ולכללים החלים על רכישת מוצרים באתר ‘תנו לחיות לאכול’  וכי הוא מכיר כללים אלה, מסכים לתחולתם על פעולת הרכישה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד ‘תנו לחיות לאכול’  /או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבות ‘תנו לחיות לאכול’ ו/או מפעילי האתר על פי תקנון זה.

בתקנון זה – השימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד. ואולם, כל מקום בו ננקטת לשון זכר גם נקבה במשמע.

1. תנאי השתתפות

רשאי לבצע פעולה באתר, כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה (וכן חברה המאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל ) אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המצוינות להלן ושהינו בעל חברות האשראי הנן: ויזה כ.א.ל ,ויזה לאומי,  אמריקן אקספרס ,ישראכרט . מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,תנאי מוקדם לאישור פעולה באתר הוא אישור של חברת האשראי אשר דרכה התחייב המשתתף לבצע את הרכישה.

2. המוצרים המוצעים

אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שהמוצרים המוצגים באתר יימצאו במלאי, הרי שלעתים מוצרים המוצגים באתר אזלו מהמלאי. אם המוצרים חסרים, תשלח לך הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני שלך או באמצעות הטלפון. במקרה הזה, שומר לעצמו ‘תנו לחיות לאכול’את הזכות להגיש לך, במידה וישנה כזאת, הצעה לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים. אם תקבל את הצעתנו, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. אם החלטת לסרב, תימחק הזמנתך ונמנע מחיוב כרטיס האשראי שלך.

המוצרים המוצעים על ידי ‘תנו לחיות לאכול’, מלווים במפרט וניתן לראות את תמונות המוצרים ותאור קצר ותמציתי של המוצר המוצע. תמונות המוצרים הינם להמחשה בלבד.  

פרטים נוספים לגבי המוצרים ו/או השירותים המוצעים ,ניתן לקבל ע”י התקשרות טלפונית לאחד ממספרי הטלפון המצוינים בחנות.

ל ‘תנו לחיות לאכול’  הזכות להפסיק מתן מתנות עם רכישה של מוצר בכל זמן ללא הודעה מוקדמת.

3. ביצוע הזמנה

רכישת המוצרים מתבצעת באמצעות סימון בעגלת הקניות.

לאחר ביצוע ההזמנה תקבל הודעה ראשונית על קליטת פרטי הזמנתך, המעיד על קליטת ההזמנה במערכת בלבד. אישור סופי יינתן עם חיוב התשלום.

רק לאחר קבלת הזמנה וצוות ‘תנו לחיות לאכול’ סיים לבדוק את פרטי כרטיס האשראי שלך וקיבל את אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב הצעתך כברת ביצוע ויתחילו כל תהליכי אספקת המוצרים שהזמנת, בתנאי שהם מצויים במלאי.

 

אם יחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או השירות, בתמונתם, תיאורם, מחירם או בכל פרט אחר, יהיה רשאי צוות  ‘תנו לחיות לאכול’ לבטל את רכישתך ואתה לא תחויב בכל תשלום בגין ההזמנה שבוטלה.

4. פרטי המשתמש

בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתתף להכניס למערכת את הפרטים הבאים : ת.ז /ח.פ ,שם פרטי, שם משפחה, שם, חברה, טלפון, יישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני, ופרטי תשלום.

הגשת פרטים אישיים כוזבים הנה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם ל  ‘תנו לחיות לאכול’.

5. תשלום ואספקה

לאחר סיום ביצוע הרכישה המשתתף מחויב  בתשלום מלא בגין המוצר לפי מס` התשלומים אשר ביקש.

זמני האספקה להם אנו מתחייבים הם עד 5 ימי עסקים (להלן:” מועד האספקה”).

חישוב מועדי האספקה יהיה על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א`-ה`, למעט ימי שישי, ערבי חגים ומועדים, שבת וימי חגים ומועדים. יחד עם זאת, צוות ‘תנו לחיות לאכול’ עושה כמיטב יכולתו להקדים את זמן האספקה .

המחירים בחנות ‘תנו לחיות לאכול’ כוללים מע”מ.

אספקת המוצרים תהיה בתיאום טלפוני עם הלקוח (להלן המשתתף).

אספקת המוצרים תתבצע לבית הלקוח ו/או לכל מקום ו/או בכל דרך שהיא שתתואם עם הלקוח, וכל זאת בהתאם ובכפוף לתנאי האספקה של ‘תנו לחיות לאכול’.

המוצרים השונים יסופקו באמצעות דואר ישראל או באמצעות שליחים. מוצרים שיסופקו באמצעות דואר ישראל יישלחו בהתאם לזמן האספקה הנהוג בדואר ישראל ובכפוף לטיב ולתנאי השירות המקובלים בדואר ישראל. יודגש בזאת, כי זמני האספקה של מוצרים שאינם מסופקים באמצעות שליחים אינם ניתנים לבקרה ע”י צוות ‘תנו לחיות לאכול’ ואינם בשליטתה והנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה נגד החברה עקב שיבושים באספקה שלא באמצעות שליח.

אספקת המוצרים באמצעות שליחים תתבצע בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים מטעם ‘תנו לחיות לאכול’  , ובכפוף לרשימת הישובים של ‘תנו לחיות לאכול’   בהן מתבצעת שליחות עד הבית. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים מטעם ‘תנו לחיות לאכול’   לבצע את משלוח עד לבית הלקוח מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תנאי מזג אוויר ו/או מצב בטחוני העלול לסכן את חיי המשלחים, יובהר העניין ללקוח וימצא פתרון חליפי המקובל על שני הצדדים. יובהר בזאת, כי בכל הנוגע לביטול משלוח בשל התנאים שצוינו לעיל, תהיה ‘תנו לחיות לאכול’  הפוסקת הבלעדית.

המשלוח יתבצע עד לפתח ביתו או חצרו של הלקוח.

6. החזרה והחלפת מוצרים

החלפה ו/או החזרת מוצרים תאושר במידה והתקיימו כל התנאים הבאים :

א. המוצר באריזתו המקורית ,לא נפתח ו/או נעשה בו שימוש.

ב. לא חלפו יותר מ-14 יום מיום הרכישה.

החזרה / החלפה שקי מזון :

זיכוי מלא -בצריכת עד 20% מתכולת השק ובתנאי כי המזון יוחזר בשק המקורי.

בצריכה של יותר מ 20% מתכולת ניתן יהיה לקבל זיכוי לפי המשקל הנותר, ובתנאי כי המזון יוחזר בשק המקורי.

אינך רשאי להחזיר או להחליף מוצרים הניתנים להקלטה, שיעתוק או שכפול, שאריזתם המקורית נפתחה, אלא אם התברר שהם פגומים. במקרה של מוצר פגום אתה רשאי לשלוח לצוות ‘תנו לחיות לאכול’ את המוצר בצירוף חשבונית המס שקיבלת ומכתב המתאר את הבעיה במוצר. לאחר שנקבל את פנייתך, נשלח אליך שנית את המוצר על פי הזמנתך המקורית ובלבד שהוא נמצא במלאי אצל הספק. הזכות להחזיר או להחליף מוצר ו/או שירות כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981.

7. אחריות

‘תנו לחיות לאכול’   ו/או מי מטעמו אינם מייצרים את המוצרים, ואינם נושאים באחריות לטיב המוצרים, לתכונותיהם, לשמות היצרנים ו/או לכל מצג שנעשה באתר בכל הנוגע לפרטים האמורים. לעיתים יתכנו הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל. המוצרים באתר מוצגים בתום לב, ואין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד ‘תנו לחיות לאכול’  לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו”ב. אם רכשת מוצרים פגומים, זכותך להחליפם או להחזירם ולקבל את כספך בחזרה, כפי שפרטנו בתנאי שימוש אלה.

 

האחריות הבלעדית למוצרים, לאספקתם, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, לרבות הוראות הפעלה בשפה העברית, במידה ויש, חלה על היצרנים, היבואנים והמפיצים של המוצרים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם. היצרנים, היבואנים או המפיצים של המוצרים לקחו על עצמם את כל החובות המוטלות על “עוסק” על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו.

 


בשום נסיבות לא תחול על ‘תנו לחיות לאכול’  ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע ל ‘תנו לחיות לאכול’  ו/או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של האתר או מאחד מתנאי תקנון זה, אנא כתוב אלינו ונבחן את פנייתך בקפידה.

‘תנו לחיות לאכול’  ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשית שימוש לשם ביצוע פעולה באתר.

 

השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא ( AS IS  ) לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי ‘תנו לחיות לאכול’  ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.

 

אין אחריות על התקנה שהתבצעה על ידי הלקוח.

8. אבטחת מידע ופרטיות

שמירת הפרטיות שלך ואבטחת הנתונים חשובים לנו מאד. לפיכך אנו מקפידים לנהל את האתר בעזרת טכנולוגיות מתקדמות.

האתר עומד בתקני אבטחהPCI DSS 

הפרטים האישיים שנמסרים בעת ההזמנה נשמרים במאגר הנתונים המאובטח של האתר ומערכת הממוחשבת .הנהלת החברה מתחייבת לא להעביר את פרטיך האישיים לגורמים אחרים 

שאינם קשורים בחברה שהיא בעלת האתר. עם זאת,יתכן ויעשה שימוש 

בפרטים שמסרת לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. 

במקרה כזה הנתונים לא יכללו כל מידע אישי ולא ניתן יהיה לזהותך.

החברה לא תעביר פרטים אישיים של לקוחותיה לצד שלישי אלא במקרים 

המפורטים להלן:
אם הלקוח ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או 

בצדדים שלישיים כל שהם, לרבות לקוחות החברה.
אם הלקוח עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי 

לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
אם הלקוח הפר את תנאי תקנון זה או כל הסכם נוסף עם החברה או מי 

מטעמה.
אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי. 

שלישי.
בכל מחלוקת, דרישה, טענה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין החברה ולבין הלקוח.

אנו נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע, וכל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. יחד עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, הנהלת האתר לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך אם מידע זה או אם יעשה בו שימוש לא מורשה על יד יאדם כלשהו.

  1. מדיניות החזרות

9.1 זכותו של הרוכש לבטל את עסקת הרכישה, תהא בכפוף לחוק הגנת הצרכן ובהתאם לתנאים הבאים:

9.2 תנו לחיות לאכול שולחת אליכם את המוצרים לאחר בדיקה אם התגלתה אי התאמה באספקת המוצרים, עליכם להודיע על כך למוקד השירות תוך 24 שעות.

9.3 ביטול העסקה כפוף לכך שהמוצר ישוב לחברה כשהוא ארוז וסגור באריזתו המקורית, שלם ותקין ולא נעשה בו כל שימוש, בניכוי דמי משלוח.

9.4 ביטול עסקה/מכירה ו/או כשל תמורה- מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.

9.5 זכות הביטול אינה עומדת במקרים הבאים:

9.5.1 מוצרים שלא ניתן להשתמש בהם פעם נוספת ו/וא לספקן לצרכן אחר ו/או מוצרים שערכם יאבד בפרק הזמן עד לחזרתם לעסק (“טובין פסידים” כמשמעם בחוק הגנת הצרכן).

9.5.2 לגבי טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה.

9.5.4 טובין הניתנים להעתקה שכפול והקלטה לאחר פתיחת אריזתם המקורית.

9.5.5 במקרה של ביטול העסקה מסיבה שאיננה פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי המוכר המציע – הלקוח יתבקש להחזיר את המוצר בתוך 14 יום מיום קבלת המשלוח באחת מהדרכים הבאות: עצמאית לחברה במקום שבו היא מנהלת את עסקיה, בדואר רשום על חשבון הלקוח, או על ידי שליח מטעם תנו לחיות לאכול לבית הלקוח בעלות 29 ש”ח שישולמו מראש לתנו לחיות לאכול, וזאת לאזורים שאינם עולים על מרחק 30 ק”מ ממקום שבו תנו לחיות לאכול מנהלת את עסקיה.

9.5.6 ביטול העסקה כפוף לכך שהמוצר ישוב לחברה באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא, ובתוך 14 יום מיום קבלת המשלוח.

9.5.7 בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול, ובכפוף לכך שהמוצר חזר לחנות עפ”י סעיף 9.5.6, יושב ללקוח הסכום ששולם על ידו בגין המוצר בניכוי עלות דמי המשלוח.

9.6 בכל בעיה או שאלה ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות המפורסם באתר למענה מהיר בשעות בפעילות כפי שהן רשומות.

9.7 ביטול של עסקה יעשה באמצעות פניה אלינו בכתב בוואטסאפ או טלפונית למוקד השירות שלנו בטלפון המופיע בדף הבית.

9.8 באם לקוח קיבל את המוצר נושא העסקה או החוזה, ידאג להחזרת המוצר לחנות תוך 14 יום מיום קבלת המוצר, על חשבון הלקוח, והוא הדין לגבי מוצר כלשהו שקיבל הלקוח בעקבות עשיית העסקה או החוזה. מובהר בזאת כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר נשוא העסקה או החוזה נשלח מהחנות אל עבר הלקוח.

9.9 יובהר ויודגש: ביטול העסקה, שלא עקב פגם, כאמור לעיל, ע”י מבצע הפעולה, כפוף לכך שמבצע הפעולה יחזיר את המוצר שהוא ארוז באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא, ובתוך 14 יום מיום קבלת המוצר.

  1. ביטול עסקה בתנו לחית לאכול

10.1 במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;

10.2 במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין.

10.3 אם יתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הרוכשים ו/או מי מהם ו/או צד ג’ כלשהו.

10.4 אם יתברר לחברה כי הרוכשים עלול לשוב ולמכור את המוצר או השרות בו זכה לצד ג’ ו/או לסחור בו.

10.5 הודעה על ביטול המכירה תימסר לרוכשים בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציינו בכרטיס הלקוח בעת ההרשמה לקניה.

10.6 אם לאחר סיום מכירה התגלה כי המוצר ו/או השרות אזל מהמלאי, רשאית תנו לחיות לאכול לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. כאשר בוטלה מכירה כאמור תנו לחיות לאכול ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

10.7 תנו לחיות לאכול מתחייבת כי תפעל , בכל מקרה של ביטול עסקה ע”י הרוכש עקב כשלון תמורה מלא, לספק מוצר חלופי, שווה ערך, לאחר קבלת ההודעה בכתב מהרוכש, על ביטול והסיבות לביטול העסקה כאמור.

10.8 באם תנו לחיות לאכול לא הצליחה לספק מוצר חלופי הולם, יושב לרוכש מלוא הכסף ששולם על ידו בפועל , ובלבד שהרוכש ביטל את העסקה אל מול חברת האשראי ושלח לתנו לחיות לאכול הצהרה חתומה על ידו, הכוללת את פרוט כל התשלומים שהוציא.

10.9  אם הוזנו פרטים שגויים או לא מלאים בהזמנה על ידי הרוכש רשאיתכול תנו לאכול לא לבטל את ההזמנה.

11. תנאים נוספים

‘תנו לחיות לאכול’   לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של משתתף לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתתף לרכוש מוצרים.

‘תנו לחיות לאכול’   לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

‘תנו לחיות לאכול’   שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים ללא כל הודעה מוקדמת.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי , ובדרך כלשהי , ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה ,ו/או אם בשל פעולת איבה, ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי מועד רכישת המוצר ,רשאית ‘תנו לחיות לאכול’   להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.

במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר, ו/או במחירו, בתנאי התשלום , בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר ,או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר, רשאית ‘תנו לחיות לאכול’  , אך לא חייבת, לבטל את הרכישה הספציפית.

‘תנו לחיות לאכול’   שומרת על זכותה לשנות תקנון וכללי השתתפות אלו מעת לעת.

10. דין ושיפוט

הדין החל על הזמנתך ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. 

תודה רבה וגלישה נעימה!!

‘תנו לחיות לאכול’

 

[]
דילוג לתוכן